Regulamin uczestnictwa w zajęciach

Regulamin uczestnictwa w zajęciach
 1. Zajęcia w Akademii Fitness ProActive odbywają się zgodnie z ustalonym i podanym do publicznej wiadomości grafikiem.
 2. Zajęcia mogą zostać odwołane w przypadku nie zebrania się odpowiedniej ilości chętnych, tj. minimum 4 osoby. Klienci o zaistniałej sytuacji zostaną poinformowani.
 3. Na zajęcia obowiązuje strój sportowy oraz zmienne obuwie sportowe, w przypadku ich braku instruktor ma prawo wyprosić uczestnika z zajęć bez zwrotu środków wpłaconych za usługę
 4. Na zajęcia uczestnicy zobowiązani są do przyniesienie ręcznika.
 5. Podczas zajęć uczestnik korzysta ze sprzętu Akademii ProActive, a w przypadku jego umyślnego zepsucia lub zniszczenia odpowiada za niego materialnie.
 6. Uczestnik , który spóźnia się na zajęcia powyżej 15 min może zostać nie wpuszczony na trening
 7. Klienci, aby wziąć udział w treningu muszą przed zajęciami, przedstawić karnet u instruktora na podstawie którego mogą ćwiczyć w grupie , dokonać jednorazowej opłaty lub przedstawić kartę partnera naszej firmy upoważniającą do korzystania z naszych usług
 8. Karnety sprzedawane są u instruktora zgodnie z cennikiem zajęć.
 9. Karnety ważne są do ostatniego dnia danego miesiąca.
 10. Karnet może zostać przedłużony przez instruktora w wyjątkowych sytuacjach
 11. Uczestnik ma prawo odwołać swój udział w zajęciach bez podawania przyczyny- każdorazowo min 3h przed zajęciami. W przypadku nie odwołania zajęć wejście skreślane jest z karnetu, tak jakby uczestnik był na zajęciach
 12. Zapisy na zajęcia odbywają się u instruktora w systemie miesięcznym- w osstatnim tygodniu kończęgo się miesuąca na nowy miesiąc.
 13. W przypadku stałej rezerwacji klient zobowiązany jest wykupić na pierwszych zajęciach w miesiącu karnet na zarezerwowaną ilość zajęć. W przeciwnym wypadku rezerwacje zostaną anulowane.
 14. Posiadacze karty MultiSport Benefit i Fit Profit przy stałej rezerwacji na wybrane zajęcia zobowiązani są do uiszczenia jednorazowej kaucji zwrotnej zabezpieczającej ich rezerwację. W przypadku nieobecności i nie odwołania rezerwacji kaucja pomniejszana jest o koszt pojedynczego wejścia z karnetu.
 15. Klienci płacący za zajęcia jednorazowo mogą dokonywac rezerwacji wyłącznie na jeden trening do przodu
 16. Każdy klient przed uczestnictwem w zajęciach podpisuję oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zajęciach oraz skrócony regulamin regulamin korzystania z usług Akademii ProActive